Novice

Več novic >> Arhiv

Priznanje SPP: Z leti še vedno ZAvzeti

20.03.2020
Založba Rokus Klett je v okviru natečaja SPP: Z leti še vedno ZAvzeti, ki poteka pod okriljem projekta Zlata nit, v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, prejela priznanje.

Priznanje SPP: Z leti še vedno ZAvzeti prejmejo podjetja, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost.

Podjetja tudi izvajajo ukrepe za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, uravnoteženo skrbijo za njihovo osebno rast in razvoj, jim zagotavljajo primerne delovne pogoje ter jim omogočajo, da uresničijo svoje potenciale.

Več si lahko preberete tukaj.