Novice

Več novic >> Arhiv

Sodobni šolski slovnici slovenskega jezika

20.03.2017

Izšli sta sodobni šolski slovnici, ki opisujeta slovenski knjižni jezik z vidika mladih in neprofesionalnih uporabnikov, omogočata pa tudi vpogled v znanje na višji ravni. Gre za povsem novi avtorski deli, narejeni na sodobnem jezikovnem gradivu.

Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo je namenjena vsem, ki bi radi kratek vpogled v slovnični opis slovenskega jezika. Zasnovana je po zgledu sodobnih evropskih kratkih slovničnih pregledov, njeno osnovno načelo pa je v čim večji meri poenostaviti in čim krajše prikazati osnove zgradbe sodobnega slovenskega jezika. Del vsebine je podan tudi s pomočjo ilustracij.

kratkoslovnica
Predgovor
Kazalo


Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo je namenjena vsem, ki jih zanima kompleksnejši vpogled v slovenski jezik na ravni neprofesionalnega uporabnika. Osnovni opis je razširjen z jezikovnimi in jezikoslovnimi zanimivostmi in z analizo najpogostejših napak v rabi slovenskega knjižnega jezika. Delo je primerno za rabo v srednji šoli, kjer bo vsak učitelj glede na sposobnosti svojih dijakov sam presodil, katere zanimivosti spadajo med osnovno znanje. Lahko bo služilo tudi osnovnošolskim učiteljem slovenščine in tujih jezikov kot priročnik za boljši pouk. Prav tako je delo primerno za vse odrasle, ki se s posameznimi slovničnimi pojmi srečujejo pri učenju tujih jezikov ali v vsakdanjem življenju in želijo obnoviti svoje poznavanje strukture slovenskega jezika ter jezikoslovne terminologije.

slovnica2
Predgovor
Kazalo

Nakup slovnic: www.knjigarna.com

O avtorju

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič je avtor več knjig, raziskovalec, namestnik predstojnika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in profesor na Univerzi v Novi Gorici. Je urednik in idejni oče slovarskega portala Fran. S sodelavci je pripravil in uredil spletno stran Slovenske slovnice in pravopisi (www.fran.si/slovnice-in-pravopisi). Je dobitnik Trubarjevega priznanja za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, ki ga podeljuje NUK. Leta 2016 je bil izvoljen za rednega člana ugledne ustanove Institut d’études slaves (Pariz, Francija).

Iz recenzij

Avtor, ki ne more skriti, da je strokovnjak – jezikoslovec in profesor – praktik v eni osebi, je stopil na slabo izhojeno pot šolskih slovnic in oblikoval besedilo, ki pred uporabnika postavlja pregleden, izviren in uporaben priročnik. Lahko si predstavljamo, da je vsebinsko prilagajanje znanstvenih besedil, kot je to v našem primeru, hoja po ostrini noža: izluščiti bistveno, a ne s pretiranim poenostavljanjem izpustiti pomembno, narediti zanimivo, a ne iskati banalne všečnosti. Knjiga, ki je pred nami, dokazuje veliko mero tovrstne virtuoznosti.

Aleš Vrbovšek, prof.

Slovnici pomenita prelom s tradicionalnim šolskim slovničarstvom, ko slovnica ni bila nič drugega kot skrajšana verzija Slovenske slovnice Jožeta Toporišiča. Ta se je nadalje razširila tudi v šolske učbenike in tako ustvarila začaran krog nerazumevanja, nejasnosti, neaktualnosti in predvsem visoke literarnosti, ki z dejanskim, živim jezikom ni imela nič skupnega. Slovnici avtorja Kozme Ahačiča sta zato na nek način pionirski.

Prof. dr. Mojca Smolej

Znanje o slovenskem jeziku je ponujeno z veliko mero občutka, ki upošteva vedenje, znanje in zmožnosti naslovnika, tj. devetošolca ali dijaka, in ga zato ne podcenjuje in ne precenjuje in s tem ne odvrača. In to slednje je najbolj bistveno.

Prof. dr. Andreja Žele

Zelo dobrodošle so povezave slovničnih pojavov v slovenskem ter (slovanskih in neslovanskih kot tudi klasičnih) tujih jezikih, kar omogoča pozitiven prenos znanja od pouka slovenščine na pouk tujih jezikov ter smiselno utrjuje položaj jezikovnega pouka pri slovenščini kot izhodiščnega za jezikovni pouk tujih jezikov.

Doc. dr. Matej Šekli

Slovnici prinašata posamezne nove rešitve, porojene iz razmisleka, ki ga aktualno jezikoslovje v svojih študijah mestoma sicer že nakazuje, vendar ga nobeno aplikativno delo v prvih desetletjih 21. stoletja še ni izpeljalo v nov sistem. /.../ Obe slovnici predstavljata osvežitev na jezikoslovnem področju in bosta na eni strani izhodišče za nadaljnja raziskovalna razmišljanja v procesu aktualizacije opisa slovničnega sistema, po drugi strani pa izziv za snovalce jezikoslovnih učnih načrtov pri ločevanju za učence bistvenih podatkov od nebistvenih.

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

Novost dveh slovnic je tudi v zavedanju o relativnosti klasifikacij; Ahačič bralca ves čas opozarja, da vsakovrstnih jezikovnih pojavov ni mogoče dosledno razdeliti, da so delitve odvisne od meril in od namena. S tem podira poenostavljene šolske predstave in odpira možnost bolj prožnega gledanja na jezik, pa tudi na jezikoslovje.

Marko Trobevšek, prof.

Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat sta didaktično premišljena poljudnoznanstvena priročnika. Razlaga slovnične sestave slovenskega knjižnega jezika in temeljnih pravopisnih pravil s preglednicami in navajanjem najpogostejših napak pa ni namenjena samo učencem/dijakom in učiteljem. Slovnici nagovarjata namreč tudi druge uporabnike, ki jih (občasno) zanimajo slovnična in pravopisna pravila slovenskega knjižnega jezika.

Mag. Mojca Poznanovič

Nakup slovnic: www.knjigarna.com