Dodatna gradiva

Naš program vsako leto dopolnjujemo tudi z zbirkami dodatnih gradiv za osnovnošolce in srednješolce. Z njimi želimo ponuditi učencem in dijakom še dodatne vaje in razlage, ki jim omogočajo doseganje še boljših ocen.

Trenutno so na voljo zbirke:

Znam več

Znam več
Medpredmetno zasnovana zbirka nalog Znam več je odlična nadgradnja kateregakoli učnega kompleta za
prvo triletje osnovne šole.
V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta otroci spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih, zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja.
Z vadnicami Znam več tako lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se pripravi na šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

Znam za več

Znam za več
Zbirka je namenjena izboljšanju učnega uspeha v osnovni šoli, pripravi na preizkuse, utrjevanju znanja ter lažjemu in hitrejšemu učenju. Vsako vadnico sestavljajo razlage šolske snovi, veliko učinkovitih vaj z rešitvami in točkovani preizkusi znanja.

Znam za  več

Zlati Znam za več
Zbirka je namenjena osnovnošolcem, ki želijo nadgraditi svoje znanje ter se z ustvarjalnim reševanjem zahtevnejših nalog temeljito pripraviti na tekmovanja in poznejši vstop v gimnazijo.

PLONK

Plonk
Zbirka ponuja priročne preglednice, ki strnjeno povzemajo celotno šolsko snov za različne predmete. V njih najdete definicije, formule, pravila z nujnimi razlagami, tabele, konstante in različne pomembne podatke. Preglednice se delijo na izdaje za osnovno in srednjo šolo.

 

Zbirka Avantura matura je namenjeni pripravi na maturo. Vadnice kandidatu omogočajo kakovostnejšo pripravo in boljše rezultate na maturi.

Čist simpl

Čist simpl
Izdaje bodo pomagale dijakom pri boljšem razumevanju šolske snovi. Z razlagami, vajami, s kratkočasnimi nalogami in testi bodo lahko izboljšali svoj učni uspeh in se dobro pripravili na maturo.

Kresnice

Kresnice
V zbirki literarnih vodnikov za maturo in domače branje najdete temeljite obravnave književnih del z obnovami in razlagami vsebine ter dve splošni izdaji o slovenski in svetovni književnosti.