Kako in zakaj varujemo vaše podatke?

Splošni pogoji o varstvu osebnih podatkov v Založbi Rokus Klett

Ustvarjanje v Založbi Rokus Klett temelji na znanju in sodelovanju z učitelji in drugim šolskim osebjem. Vedno radi prisluhnemo vašim predlogom in željam ter jih v največji možni meri tudi upoštevamo. Prav zato vsako leto izvedemo več raziskav in raziskovalnih projektov, pripravljamo zanimive predstavitve ter vas obveščamo o vsem, kar se neposredno nanaša na vaše delo. Da vas bodo vse te informacije, pa tudi informacije o novostih, brezplačnih izvodih in novem gradivu za učitelje pravočasno dosegle, zbiramo, shranjujemo in varujemo podatke, ki nam jih zaupate.

Založba Rokus Klett, d.o.o., shranjuje in uporablja vaše osebne podatke ter z njimi ravna zaupno in jih ne deli s tretjimi osebami. Podatki, ki jih ravno posredujete ali ste jih založbi posredovali v preteklosti, bodo lahko uporabljeni za zagotavljanje podpore pri vašem delu, obveščanje o izobraževalnih dogodkih in novostih, sodelovanje v raziskovalnih projektih, anketah in podobnih projektih.

Vaše soglasje velja za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno ali na drug način sporočite v založbo (info@rokus-klett.si, 080 19 22). Svoje podatke lahko tudi vedno pregledate in popravite.

Založba Rokus Klett ustrezno ščiti vašo zasebnost in zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 94/2007 UPB1).