Poslanstvo in vrednote

Učenka

Poslanstvo
Na sodoben, prilagodljiv in učinkovit način pomagamo otrokom pridobiti znanje, s katerim postanejo samostojni, samozavestni in odgovorni pri oblikovanju boljšega sveta.

Vrednote
Zaposleni v Založbi Rokus Klett imajo skupne številne vrednote, med katerimi še posebno izstopajo:

  • znanje,
  • ustvarjalnost,
  • odgovornost,
  • sodelovanje,
  • spoštovanje.