Učbeniški kompleti

Naše izdaje

Kot največji šolski založnik pokrivamo večino predmetov v osnovni šoli in nekatere predmete v srednji šoli. Vsi naši učbeniki so zasnovani v skladu z veljavnimi učnimi načrti in na sodobnih didaktičnih pristopih. Vsako leto pripravimo približno deset novih učbeniških kompletov. Trenutno največ pozornosti namenjamo razvoju elektronskih učbenikov za interaktivne table in številnih dodatnih gradiv. Z interaktivnimi učbeniki želimo poučevanje in učenje povzdigniti na novo raven.

Učbeniki za osnovno šolo >>

Za srednjo šolo smo že pred časom izdali zelo uspešni učbeniški liniji za slovenski jezik in književnost, učbeniško serijo za angleščino in nekaj drugih predmetov ter številna dodatna gradiva za različne predmete. Poleg teh gradiv založba ponuja tudi pester izbor učbenikov za tuje jezik, ki jih izdajajo priznani tuji založniki. V pripravi so tudi že gradiva za druge predmete, od katerih bo najprej na vrsti angleščina.

Učbeniki za srednjo šolo >>

Ekološki učbeniški kompleti
Ekološko gradivoNaši učbeniki in delovni zvezki so natisnjeni na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

 

Vsi smo posebni
Vsi smo posebniLeta 2010 smo sprejeli odločitev o izdajanju prilagojenih učbenikov za otroke s posebnimi potrebami. Zato je ustanovljen poseben sklad, v katerega se izteka del sredstev od prodaje delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov naše založbe.