Follow a manual added linkFollow a manual added link

Prihranite dragoceni čas!

Celostna podpora za učitelje vključuje obsežen izbor raznolikih tiskanih učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo, ki ga bogatijo vrhunske multimedijske in interaktivne vsebine ter brezplačno dodatno gradivo na spletu. Tako lahko učitelji prihranite dragoceni čas in se udeležujete številnih izobraževanj, ki jih vsako leto organiziramo posebej za vas, ves čas pa so vam z nasveti, brezplačnimi predstavitvami na vaši šoli, na daljavo prek brezplačnih spletnih orodij in s podporo na voljo tudi naši izobraževalni svetovalci.

UČNA GRADIVA

Smo največji šolski založnik v Sloveniji, ki izdaja učna gradiva za večino predmetov v osnovni in srednji šoli. Vsako leto pripravimo približno deset novih učnih kompletov, zasnovanih na sodobnih didaktičnih pristopih ter obogatenih z multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami – slednjim trenutno namenjamo največ pozornosti, saj želimo poučevanje in učenje povzdigniti na novo raven.

 

Lilibi
Digitalna podpora pouku na Lilibi.si:

 • Dežela Lilibi s poučnimi multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami različnih težavnostnih stopenj, ki spodbujajo razvoj mnogih spretnosti, veščin in znanj. Deželo Lilibi bogatijo tudi številni dodatki, ki otrokom širijo obzorje, na primer obsežen sklop za angleščino ter sklopi o zdravi prehrani, verstvih po svetu in varnosti na spletu.
 • e-gradiva serij Lili in Bine ter Lili in Bine: Novi prijatelji
 • vsebine, namenjene učencem, sledijo učnim načrtom in vključujejo vse predmete v prvem triletju osnovne šole
 • gradivo za učitelje z obsežnimi, natančnimi in praktičnimi predlogi za delo v razredu (dostopno samo učiteljem)
 • mapa Učitelj učitelju s prispevki učiteljev (dostopno samo učiteljem)
 • klikTEST – spletni generator testov, ki ponuja več kot 1000 nalog za sestavo preverjanj in ocenjevanj znanja (dostopno samo učiteljem)
 • novice za učitelje 1. triletja (dostopno samo učiteljem)

 

Radovednih pet
Digitalna podpora pouku na www.Radovednih-pet.si:

 • bogato interaktivno gradivo v osnovni in/ali napredni obliki (interaktivni samostojni delovni zvezki, učbeniki in berila)
 • v osnovni obliki je gradivo vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno s številnimi uporabnimi orodji
 • gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki
 • gradivo za učitelje z obsežnimi, natančnimi in praktičnimi predlogi za delo v razredu (dostopno samo učiteljem)
 • klikTEST – spletni generator testov, ki ponuja več kot 1300 nalog za sestavo preverjanj in ocenjevanj znanja (dostopno samo učiteljem)
 • novice za učitelje 4. in 5. razreda (dostopno samo učiteljem)
 

Think

 

iRokus
Digitalna podpora pouku na www.iRokus.si:

 • v listalniku je več kot 190 e-gradiv za osnovno in srednjo šolo, ki jih lahko trajno prilagodite po svojem okusu
 • vsako gradivo na tem portalu je nadgradnja Rokusove tiskane izdaje z enakim naslovom
 • vsa gradiva ponujajo orodjarno s številnimi uporabnimi orodji, nekatera pa bogatijo še interaktivne naloge, avdio- in videoposnetki, spletne povezave in drugi multimedijski dodatki
 • v razdelku »Novosti« redno objavljamo nova učna gradiva, kar učiteljem omogoča stalen vpogled v proces priprave novih gradiv vse od vzorčne vsebine do končne različice gradiva

iRokus+
Digitalna podpora pouku na www.iRokusPlus.si:

 • spletni portal ponuja zbirko interaktivnih učnih gradiv za osnovno šolo, ki so na voljo v okviru učnih kompletov iRokus+, Maximal in Slovenščina v oblaku ter zbirk multimedijskih in interaktivnih vsebin za fiziko, kemijo, naravoslovje, geografijo in zgodovino
 • napredna interaktivna gradiva v obliki interaktivnih strani omogočajo nazorno vizualizacijo vsebine z vrhunskimi izobraževalnimi videoposnetki v slovenskem jeziku, didaktičnimi animacijami, simulacijami in interaktivnimi nalogami
 

Way up

iRokus
Digitalna podpora pouku na www.iRokus.si:

 • v listalniku je več kot 190 e-gradiv za osnovno in srednjo šolo, ki jih lahko trajno prilagodite po svojem okusu
 • vsako gradivo na tem portalu je nadgradnja Rokusove tiskane izdaje z enakim naslovom
 • vsa gradiva ponujajo orodjarno s številnimi uporabnimi orodji, nekatera pa bogatijo še interaktivne naloge, avdio- in videoposnetki, spletne povezave in drugi multimedijski dodatki
 • v razdelku »Novosti« redno objavljamo nova učna gradiva, kar učiteljem omogoča stalen vpogled v proces priprave novih gradiv vse od vzorčne vsebine do končne različice gradiva

IZOBRAŽEVANJA

Vsako leto organiziramo številna različna izobraževalna srečanja, spletna predavanja (webinarje) in druge dogodke, na katerih učiteljem in profesorjem predstavimo nove izdaje ter vas seznanimo z različnimi vidiki in pristopi k poučevanju. Pod okriljem izobraževalnega programa Modra akademija ugledni domači predavatelji obravnavajo izobraževalne teme, povezane s strokovno rastjo pedagoških in drugih strokovnih delavcev. Izkušeni avtorji v tiskanih priročnikih zbirke Učiteljeva orodja predstavljajo aktualne teme s področja pedagogike; skrbno izbrane vsebine ponujajo mnogo nasvetov in učinkovitih rešitev za delo z učenci.

PREDSTAVITVE ROKUSOVIH GRADIV


Vsako leto organiziramo številna različna izobraževalna srečanja v obliki individualnih predstavitev na vaši šoli in v obliki regijskih srečanj (seminarjev) v večjih krajih po Sloveniji, na katerih vam avtorji in uredniki učnih gradiv predstavijo nove izdaje ter vas seznanijo z novimi praktičnimi idejami in pristopi k poučevanju, pa tudi z novimi vrhunskimi multimedijskimi vsebinami, ki so danes nepogrešljiv element poučevanja. Čedalje pogosteje pa se učitelji z novostmi seznanjate tudi prek odlično obiskanih brezplačnih spletnih predavanj (webinarjev).

Več o predstavitvah na www.iRokus.si/aktualno.

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNO IN OSEBNO RAST

Modra akademija
Modra akademija deluje pod okriljem dveh partnersko povezanih založb, vodilnih na področju izobraževanja: Založbe Rokus Klett in založbe Modrijan izobraževanje. Ponuja vam aktualne izobraževalne teme, katerih skupni imenovalec so kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo osebno in strokovno rast.

Vse teme so nastale v sodelovanju z izkušenimi predavatelji in vas peljejo po poti do cilja: potrditve, da je najboljša naložba – naložba v znanje. Predavatelji z udeleženci delijo svoje bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso.

Izobraževanja Modra akademija za pedagoške delavce v osnovnih šolah obravnavajo področja ustvarjalnega razmišljanja in novih pristopov k poučevanju, upravljanja konfliktov v razredu, upravljanja čustev za vse odnose, kritičnega razmišljanja in premika od konvergentnega proti lateralnemu mišljenju, motivacije ter komunikacije kot ključne vrline uspešnega učitelja.

Več na www.modra-akademija.si.

ZBIRKA PRIROČNIKOV ZA STROKOVNO RAST


Delo z učenci zagotovo prinaša veliko izzivov! V pomoč vam je zbirka Učiteljeva orodja. Izkušeni avtorji v tiskanih priročnikih predstavljajo aktualne teme s področja pedagogike; skrbno izbrane vsebine ponujajo mnogo nasvetov in učinkovitih rešitev za delo z učenci. Zbirko vsako leto dopolnijo nove izdaje.

Naročite svojo izdajo na www.knjigarna.com.

IZOBRAŽEVALNI SVETOVALCI

Za brezplačno predstavitev učnih gradiv, nasvet, razlago ali odgovor na vprašanje so vam z veseljem na voljo naši izobraževalni svetovalci, ki vas po potrebi obiščejo na šoli ali pa se z vami povežejo na daljavo prek brezplačnih spletnih orodij (Skype, Google Hangouts ali Zoom ipd.).

Slavica Bela

Slavica Bela

izobraževalna svetovalka

slavica.bela@rokus-klett.si
031 622 751

Marinka Velikanje

Marinka Velikanje

izobraževalna svetovalka

marinka.velikanje@rokus-klett.si
031 725 534

Suada Čaušević

Suada Čaušević

izobraževalna svetovalka

suada.causevic@rokus-klett.si
040 560 847

Andreja Hrušovar

Andreja Hrušovar

izobraževalna svetovalka

andreja.hrusovar@rokus-klett.si
041 866 696

Blaž Hrušovar

Blaž Hrušovar

izobraževalni svetovalec

blaz.hrusovar@rokus-klett.si
040 767 290

Marjeta Juvan

Marjeta Juvan

svetovalka za tujejezično literaturo

marjeta.juvan@rokus-klett.si
051 207 500

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content