O založbi

Smo vodilni založnik učbenikov in dodatnih učnih gradiv v Sloveniji. V svoji tridesetletni tradiciji smo zgradili trdne temelje z nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj novih gradiv in pristopov, pa tudi z interdisciplinarnim povezovanjem uredniških in promocijskih aktivnosti.

Smo pionir številnih novih pristopov, zlasti na področju digitalizacije in vključevanja sodobnih tehnologij v izobraževanje. Na trgu interaktivnih učnih gradiv smo danes eden vodilnih ponudnikov ne le v Sloveniji, temveč v celotni jugovzhodni Evropi.

Naša strategija temelji na znanju, ustvarjalnosti in zadovoljstvu vseh: učencev, učiteljev, staršev in naših zaposlenih. S svojimi projekti spodbujamo k družbeno odgovornim dejanjem.

Naše poslanstvo je, da na sodoben, prilagodljiv in učinkovit način pomagamo otrokom pridobiti znanje, s katerim postanejo samostojni, samozavestni in odgovorni pri oblikovanju boljšega sveta.

 
ODGOVORNOST

Zavedamo se svojih sposobnosti in sprejemamo odgovornost za svoja dejanja. Prizadevamo si za uresničitev dogovorov in skupnega cilja.

PRIZNANJE IN SPODBUDA

Za uspešno delo prejmemo od sodelavcev in vodij priznanje, ki nas spodbuja in motivira. Podati in sprejeti znamo tudi upravičeno kritiko.

SPOŠTOVANJE

Spoštujemo delo, čas, mnenje in vrednote vseh, s katerimi sodelujemo. S tem prispevamo k boljšim odnosom v podjetju in družbi nasploh.

USTVARJALNOST

Ustvarjamo okolje, ki spodbuja drugačno razmišljanje in uresničevanje inovativnih idej.

SVOBODA DELOVANJA

Zaposleni se samostojno odločamo, katera pot do uresničitve dogovorjenega cilja je najustreznejša. Delujemo svobodno, a v skladu s svojimi pristojnostmi.

PREDANOST

Delamo zavzeto, s strastjo in predanostjo. Do dela imamo pozitiven odnos in popolnoma izkoriščamo svoje zmožnosti.

POŠTENOST IN ISKRENOST

Smo odkriti in iskreni. Povedati in slišati želimo, kar je resnično, in ne le tistega, kar nam ustreza.

DRUŽBENO ODGOVORNI

Družbena odgovornost ima v dejavnosti Založbe Rokus Klett pomemben položaj in je del našega vsakdanjika. Kot organizator, soorganizator ali udeleženec sodelujemo v številnih projektih z različnih področij, med drugim v izobraževanju, ekologiji, kulturi in zdravstvu. Tu navajamo le nekatere. Družbeno odgovornih projektov je seveda še veliko več. Mednje sodijo različni kvizi, natečaji in posebne publikacije, s katerimi poskušamo privzgojiti otrokom pozitiven odnos do okolja, donacije za projekte, ki potekajo na ravni posameznih šol, pa tudi manjši in večji projekti, ki so organizirani na pobudo ustanov, kot sta npr. UNICEF in društvo Rdeči noski.

Družbeno odgovorni

Fundacija Rok – Razširimo otrokom krila

Fundacija Rok – Razširimo otrokom krila že od leta 2013 pomaga nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov na področjih znanosti, športa, kulture ter vzgoje in izobraževanja. Vsako leto povabimo vse šolske delavce, da nam do konca šolskega leta pošljejo prijavnice za donacijo v naslednjem šolskem letu.

Brezplačna učna gradiva za otroke iz večjih družin

V sodelovanju s Slovensko karitas od leta 2005 vsako leto podarjamo delovne zvezke šoloobveznim otrokom iz večjih družin. Akcija se je začela prav na pobudo naše založbe, v naslednjih letih pa so nam sledili še štirje šolski založniki. V zadnjih letih se vrednost podarjenih gradiv giblje med petnajst in dvajset tisoč evri na leto.

Hop na Grad

Hop na Grad, ki je zaživel spomladi 2017, je dobrodelni tekaški dogodek, katerega glavni donator in soorganizator je naša Založba Rokus Klett. Ves denar, ki ga vsako leto zberemo s startninami in dobrodelnimi prispevki, podarimo Ustanovi za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani. Z dogodkom tudi spodbujamo zdrav način življenja in povezujemo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Več si lahko preberete TUKAJ.

Nakup naprave ECMO za intenzivno enoto Pediatrične klinike

S sodelovanjem organizatorjev teka Hop na Grad, SBC – Kluba slovenskih podjetnikov in družbeno angažiranih posameznikov in podjetij, smo marca 2020 zbrali denar za nakup naprave ECMO, ki jo nujno potrebujejo na intenzivni enoti Pediatrične klinike. S to napravo bodo lahko pomagali tako kritično bolnim otrokom kot tudi odraslim – tudi takim, ki se bodo v kritičnem stanju znašli zaradi bolezni covid-19, povzročene s koronavirusom.

Solidarni v času koronavirusa

V času zaprtosti vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov zaradi koronavirusa je Založba Rokus Klett omogočila celodnevni dostop do vseh svojih elektronskih in interaktivnih gradiv vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom v osnovnih in srednjih šolah, ne glede na to, gradivo katere založbe šole uporabljajo. Prav tako smo učencem od 6. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem omogočili brezplačen dostop do posebnih izdaj delovnih zvezkov in vadnic v formatu pdf.

Skupaj solidarni – 178 računalnikov za otroke, da se bodo lahko šolali na daljavo

Na pobudo podjetij Založba Rokus Klett in Modrijan izobraževanje so podjetja in fizične osebe v dveh aprilskih dneh 2020 zbrali sredstva za nakup 178 računalnikov za socialno ogrožene otroke. Po zaslugi donacije, vredne skoraj 63 tisoč evrov, so šolarji s skupno 59 slovenskih osnovnih šol prejeli računalnike, s pomočjo katerih bodo lahko sodelovali pri pouku na daljavo. Največ donatorjev je podjetij in fizičnih oseb, ki so člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, poleg njih pa so v dobrodelni akciji sodelovala tudi druga podjetja. Akcija je stekla prek Fundacije ROK – Razširimo otrokom krila, ki že vrsto let pomaga nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin, in je del širše pobude Skupaj solidarni, prek katere gospodarske organizacije in združenja zbirajo računalnike in tablice za otroke, ki se sicer pouka na daljavo ne bi mogli udeleževati.

Dobrodelni natečaj in knjiga ob 25-letnici založbe

Založba Rokus Klett je ob svoji 25-letnici priredila dobrodelni literarni natečaj za osnovnošolce od 4. do 9. razreda. Decembra 2016 je 25 najboljših zgodb izšlo v posebni jubilejni knjižni izdaji. Celoten izkupiček od prodanih izvodov knjige je bil namenjen Kliničnemu oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana.

Dobrodelne dražbe 2004–2010

Od leta 2004 do 2010 smo vsako jesen priredili dobrodelno dražbo najboljših fotografij, ki so nastale na fotografskih natečajih revij National Geographic Slovenija in National Geographic Junior. Zbrana sredstva smo v celoti poklonili Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, ljubljanski porodnišnici za nakup ultrazvočne naprave za nosečnice in računalniško podprtega kardiotokografa ter Zvezi prijateljev mladine Slovenije za projekt brezplačne učne pomoči za osnovnošolce in dijake.

Čez eno leto na vaši šoli? Projekt »Vračamo družbi«

Založba Rokus Klett niso le učbeniki in delovni zvezki, ampak smo predvsem ljudje – strokovni, kreativni, odzivni in s posluhom za druge. V letih 2014, 2015 in 2016 smo sodelovali v projektu prostovoljstva »Vračamo družbi« v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice in Slovenske filantropije. V timskem duhu smo pomagali pri urejanju šol in njihove okolice. TUKAJ si lahko ogledate, kako takšen projekt poteka.

Akcija z Rotary klubom Ljubljana: »Stopimo skupaj za naše šolarje«

V vseslovenski akciji »Stopimo skupaj za naše šolarje«, ki se je odvila leta 2014, je Založba Rokus Klett donirala delovne zvezke v skupni vrednosti 13.496,30 EUR, in sicer osmim slovenskim osnovnim šolam z največ ogroženimi otroki, ki jih je izbrala Skupnost centrov za socialno delo (CSD) Slovenije.

Ponosni člani

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content