Za knjigotržce

V Založbi Rokus Klett se popolnoma zavedamo svojega poslanstva in delčka v mozaiku izobraževanja, ki ga predstavljamo. Za zanesljive partnerje, ki pomenijo vsakodnevno vez z učenci, ki uporabljajo naša gradiva, pa tudi z njihovimi starši in učitelji, smo pripravili vrsto materialov, da tudi njim olajšamo vsak dan, kolikor je to v naši moči. Na tej podstrani boste našli vse cenike, kataloge in opise izdaj, ki jih ponujamo, saj se zavedamo, da je ponudba obsežna, in smo odločeni, da naj bodo informacije na voljo na vsakem koraku. Prek povezave je dostopen seznam vseh novosti. Na voljo so vam tudi vse informacije glede naročil in vračil, predstavljeni so splošni pogoji za knjigotržce. Vse, ki imate kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja z našo založbo, vabimo, da nam svoje sporočilo pošljete na spodnje kontaktne podatke, in prepričani smo, da bomo skupaj našli rešitev.

NAROČILA IN VRAČILA

Naročila

Telefaks: 01 513 46 79
E-pošta: narocila@rokus-klett.si
Spletna knjigarna: www.knjigarna.com

Naročila sprejemamo izključno v pisni obliki. Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke: natančen naslov naročnika, naslov za dobavo, navedbo plačnika (če ni isti kot naročnik), označbo vrste naročila (fiksno ali komisija). Posamezne postavke naročila naj vsebujejo: natančen naziv izdelka, kodo EAN in količino.

Vračila

Telefon: 01 513 46 46
E-pošta: vracila@rokus-klett.si

Naslov za vračila:
TLS d. o. o.
Skladišče Založbe Rokus Klett
Pod lipami 1
1218 Komenda

Blago, ki ga boste želeli vrniti iz komisije, je treba predhodno najaviti. Vračila bo osebno prevzela naša dostavna služba ali naš zastopnik, po predhodnem dogovoru pa lahko prevzem uredimo tudi preko pošte. Vračil iz fiksne in prednaročniške prodaje ne sprejemamo.

Reklamacije

Telefon: 01 513 46 46
E-pošta: reklamacije@rokus-klett.si

Reklamacije (če ne gre za skrito napako) sprejemamo v roku 8 dni od prejema blaga.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA KNJIGOTRŽCE

 1. Splošni pogoji poslovanja za knjigotržce Založbe Rokus Klett, d. o. o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji), opredeljujejo pogoje trženja in prodaje knjig Založbe Rokus Klett, d. o. o. (v nadaljevanju: prodajalec), in izdaj, ki jih ima prodajalec na komisijski zalogi oz. za katere ima sklenjene distribucijske pogodbe, v primerih, kadar s knjigotržcem (kupcem) ni sklenjena pogodba o prodaji, ter splošne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
 2. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.rokus-klett.si/za-knjigarne in so na voljo tudi na sedežu prodajalca.
 3. Splošni pogoji so zavezujoči in imajo značaj pogodbe. Kadar se med prodajalcem in kupcem sklene pogodba o prodaji, so Splošni pogoji njen sestavni del, jo dopolnjujejo in udeleženi stranki zavezujejo. S sklenitvijo pogodbe o prodaji kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino Splošnih pogojev in jo v celoti sprejema. Če se določila Splošnih pogojev in pogodbe o prodaji razlikujejo, veljajo določila pogodbe o prodaji.
 1. Cene, kot so navedene v cenikih, veljajo »ex works prodajalec«, če ni v teh pogojih ali v pogodbi med kupcem in prodajalcem določeno drugače.
 2. Prodajalec omogoča kupcu OB NAKUPU S PLAČILOM PO PREDRAČUNU za:
  • VSE IZDAJE RAZEN ŠOLSKIH 20-odstotni rabat,
  • ŠOLSKE IZDAJE (Založba Rokus Klett in Modrijan izobraževanje) 10-odstotni rabat,
  • ŠOLSKE POTREBŠČINE 27-odstotni rabat,
  • POTRJENE ŠOLSKE IZDAJE (založb Klett, Difusion, CUP, Modrijan izobraževanje) 10-odstotni rabat,
  • IZDAJE ZALOŽB KLETT, DIFUSION in CUP (nepotrjeno uvoženo gradivo) 20-odstotni rabat,
  • IZDAJE PONS 22-odstotni rabat.
 3. Prodajne cene blaga brez vključenega DDV-ja so določene s prodajnim cenikom in se na posameznem računu zmanjšajo za dogovorjeni rabat, določen v tej pogodbi. Kupec je dolžan prodajati blago po končnih prodajnih cenah iz prodajnega cenika prodajalca, povečanih za 5- oziroma 22-odstotni DDV, odvisno od vrste blaga.
 4. Na podlagi Zakona o enotni ceni knjige je kupec dolžan končnim kupcem zagotavljati nove knjige po ceni, prijavljeni v JAK-u, v obdobju šestih mesecev od začetka prodaje. Kupec je dolžan spremljati portal JAK in preverjati, do kdaj mora za določeno knjigo zagotavljati enotno ceno knjige. Prodajalec za kupčevo nespoštovanje tega zakona ne bo kazensko odgovarjal.
 1. Prodajalec kupcu izstavi predračun, kupec pa se obveže, da bo kupnino poravnal v 8 dneh od izstavitve predračuna.
 2. Če predračun ni poravnan v roku, je razveljavljen.
 3. Prodajalec bo knjige, plačane po predračunu, dostavil kupcu najkasneje v 5 dneh po plačilu.
 1. Razen v primerih, določenih v tem členu, bo kupec opravil kakovostni in količinski pregled blaga ob njegovem prevzemu. Prevzeto blago se šteje za kupljeno po načelu »videno – kupljeno«. Odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake je izključena.
 2. V primeru dostave blaga prek pošte ali drugih dostavnih služb mora kupec o morebitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca.
 3. Reklamacijo je treba pri prodajalcu uveljavljati v roku 8 dni po prejemu blaga.
 4. Reklamacija gre pri prodajalcu v obdelavo v roku 8 dni po prejemu reklamiranega blaga.
 5. V primeru osebne dostave prodajalca se morebitna reklamacija prizna samo ob samem prevzemu blaga in je na dobavnico, podpisano s strani kupca, ni mogoče uveljavljati.

Stroške dostave v eno smer pri fiksnem naročilu (REDNI PRODAJI) nosi prodajalec, če je naročilo večje od 5 kosov in vrednost nakupa hkrati znaša najmanj 40 € neto (z odštetim rabatom in DDV-jem). V primeru naročila manjše količine prodajalec nosi manipulativne stroške, kupec pa stroške poštnine v pavšalnem znesku 4,40 € + DDV.

Ti Splošni pogoji veljajo od 1. 6. 2020 dalje. Vse spremembe Splošnih pogojev veljajo od trenutka, ko so objavljene.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content