Kontakt

Založba Rokus Klett, d. o. o.
Stegne 9 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas?

Telefon: 01 513 46 00
Brezplačni telefon: 080 19 90
Telefaks: 01 513 46 99
E-pošta: rokus@rokus-klett.si

Naročila in informacije

Telefon: 01 513 46 72, 01 513 46 47
Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22
Telefaks: 01 513 46 79
E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Spletne strani

www.rokus-klett.si
podpora.rokus-klett.si
www.knjigarna.com

Davčna številka: SI82888272
Matična številka: 5539978
Transakcijski račun:
SI56 0400 1004 9701 528 (Nova KBM)

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl: 1/14052/00
Osnovni kapital: 15.955,31 EUR

ROKUSOVA EKIPA

VODSTVO

Maruša Dejak

Maruša Dejak

glavna direktorica

TAJNIŠTVO UPRAVE

Katja Zidar

Katja Zidar

asistentka uprave

katja.zidar@rokus-klett.si
01 513 46 50

Renata Odlazek

Renata Odlazek

asistentka uprave

renata.odlazek@rokus-klett.si
01 513 46 54

RAČUNOVODSTVO

PRODUKCIJA

Andreja Japelj

Andreja Japelj

direktorica računovodstva, financ in analiz

andreja.japelj@rokus-klett.si
01 513 46 81

Klemen Fedran

Klemen Fedran

direktor produkcije

klemen.fedran@rokus-klett.si
01 513 45 21

SVETOVALCI

Marinka Velikanje

Marinka Velikanje

izobraževalna svetovalka

marinka.velikanje@rokus-klett.si
031 725 534

Slavica Bela

Slavica Bela

izobraževalna svetovalka

slavica.bela@rokus-klett.si
031 622 751

Suada Čaušević

Suada Čaušević

izobraževalna svetovalka

suada.causevic@rokus-klett.si
040 560 847

Mojca Kranjec

Mojca Kranjec

izobraževalna svetovalka

mojca.kranjec@rokus-klett.si
031 203 397

Blaž Hrušovar

Blaž Hrušovar

izobraževalni svetovalec

blaz.hrusovar@rokus-klett.si
040 767 290

Marjeta Juvan

Marjeta Juvan

svetovalka za tujejezično literaturo

marjeta.juvan@rokus-klett.si
051 207 500

Sašo Lucu

Sašo Lucu

zastopnik za knjigarne

saso.lucu@rokus-klett.si
041 920 868

MARKETING

Sanela Fejzić

Sanela Fejzić

vodja marketinga

sanela.fejzic@rokus-klett.si
01 513 46 43

Teja Jesenko

Teja Jesenko

vodja izobraževanj učiteljev

teja.jesenko@rokus-klett.si
01 513 46 53

UREDNIŠTVO

Mag. Mojca Urankar Počkaj

Mag. Mojca Urankar Počkaj

glavna urednica za razredno stopnjo

mojca.urankar-pockaj@rokus-klett.si
01 513 46 13

Tatjana Kupljenik

Tatjana Kupljenik

urednica za elektronska gradiva

tatjana.kupljenik@rokus-klett.si
01 513 44 04

Mag. Jelka Miranda Razpotnik

Mag. Jelka Miranda Razpotnik

glavna urednica za družboslovje

jelka.razpotnik@rokus-klett.si
01 513 46 94

Petra Bizjak Rogina

Petra Bizjak Rogina

glavna urednica za angleščino

petra.bizjak@rokus-klett.si
01 513 46 14

Andreja Ponikvar Jakša

Andreja Ponikvar Jakša

glavna urednica za slovenščino

andreja.ponikvar@rokus-klett.si
01 513 46 08

Dr. Marija Javornik

Dr. Marija Javornik

odgovorna urednica za NG Slovenija

marija.javornik@rokus-klett.si
01 513 46 07

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.