Izobraževanja

Za učitelje in profesorje vsako leto organiziramo številna različna izobraževanja, spletna predavanja (webinarje) in druge dogodke, na katerih jim predstavimo nove izdaje ter jih seznanimo z različnimi vidiki in pristopi k poučevanju. Pod okriljem izobraževalnega programa Modra akademija ugledni domači predavatelji obravnavajo izobraževalne teme, povezane s strokovno in osebno rastjo pedagoških in drugih strokovnih delavcev. Izkušeni avtorji v tiskanih priročnikih zbirke Učiteljeva orodja predstavljajo aktualne teme s področja pedagogike; skrbno izbrane vsebine ponujajo mnogo nasvetov in učinkovitih rešitev za delo z učenci.

PREDSTAVITVE ROKUSOVIH GRADIV

Predstavitve Rokusovih gradiv
Vsako leto organiziramo številna različna izobraževalna srečanja v obliki individualnih predstavitev na vaši šoli in v obliki regijskih srečanj (seminarjev) v večjih krajih po Sloveniji, na katerih vam avtorji in uredniki učnih gradiv predstavijo nove izdaje ter vas seznanijo z novimi praktičnimi idejami in pristopi k poučevanju, pa tudi z novimi vrhunskimi multimedijskimi vsebinami, ki so danes nepogrešljiv element poučevanja. Čedalje pogosteje pa se učitelji z novostmi seznanjate tudi prek odlično obiskanih brezplačnih spletnih predavanj (webinarjev).

Več o predstavitvah na www.iRokus.si/aktualno.

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNO IN OSEBNO RAST

Modra akademija - izobraževalno središče za strokovni in osebni razvoj
Modra akademija deluje pod okriljem dveh partnersko povezanih založb, vodilnih na področju izobraževanja: Založbe Rokus Klett in založbe Modrijan izobraževanje. Ponuja vam aktualne izobraževalne teme, katerih skupni imenovalec so kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo osebno in strokovno rast.

Vse teme so nastale v sodelovanju z izkušenimi predavatelji in vas peljejo po poti do cilja: potrditve, da je najboljša naložba – naložba v znanje. Predavatelji z udeleženci delijo svoje bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso.

Izobraževanja Modra akademija za pedagoške delavce v osnovnih šolah obravnavajo področja ustvarjalnega razmišljanja in novih pristopov k poučevanju, upravljanja konfliktov v razredu, upravljanja čustev za vse odnose, kritičnega razmišljanja in premika od konvergentnega proti lateralnemu mišljenju, motivacije ter komunikacije kot ključne vrline uspešnega učitelja.

Več na www.modra-akademija.si.

IZOBRAŽEVANJA ZA VZGOJITELJE

Modra akademije - izobraževalno središče za strokovni in osebnostni razvoj
Za pedagoške in strokovne delavce v vrtcih organiziramo različna izobraževalna srečanja, ki potekajo na sedežu vrtca, in tudi spletna predavanja (webinarje), ki jih ponujamo pod okriljem izobraževalnega programa Mala modra akademija.

Program obsega aktualne izobraževalne teme, katerih skupni imenovalec so kompetence prihodnosti, znanja in veščine, ki pedagoškim in strokovnim delavcem omogočajo osebno in strokovno rast.

Izobraževanja Male modre akademije so namenjena vsem, ki si želijo obogatiti znanje na področju komunikacije v oteženih okoliščinah in upravljanja čustev za boljše odnose v kolektivu, spoznati inovativne načine spopadanja s stresom, izpiliti retorične spretnosti, prisluhniti sodobnim načinom vpeljave lutk in glasbe v pedagoški proces ter senzibilizirati prepoznavanje otroškega doživljanja sveta prek likovnih del otrok.
Vse teme so nastale v sodelovanju z izkušenimi predavatelji in vas peljejo po poti do cilja: potrditve, da je najboljša naložba – naložba v znanje. Predavatelji bodo z vami delili svoje bogato strokovno znanje in praktične izkušnje, ki jih boste lahko takoj prenesli v prakso.

Več na www.modra-akademija.si.

ZBIRKA PRIROČNIKOV ZA STROKOVNO RAST


Delo z učenci zagotovo prinaša veliko izzivov! V pomoč vam je zbirka Učiteljeva orodja. Izkušeni avtorji v tiskanih priročnikih predstavljajo aktualne teme s področja pedagogike; skrbno izbrane vsebine ponujajo mnogo nasvetov in učinkovitih rešitev za delo z učenci. Zbirko vsako leto dopolnijo nove izdaje.

Naročite svojo izdajo na www.knjigarna.com.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.