Za učence in
starše

Kot največji šolski založnik v Sloveniji, ki izdaja učna gradiva za večino predmetov v osnovni in srednji šoli, vsako leto pripravimo približno deset novih učnih kompletov za učence in dijake, zasnovanih na sodobnih didaktičnih pristopih in obogatenih z odlično digitalno podporo, ki je danes nepogrešljiv element učenja in poučevanja. Šolski program dopolnjujejo dodatna gradiva za podporo učenju, kot so vadnice, preglednice in slovarji, v okviru ostalih izdaj pa smo še posebej ponosni na izdajanje ugledne revije National Geographic Slovenija, ki navdušuje z vrhunskimi fotografijami in zgodbami, ter na mednarodno nagrajene splošne izdaje.

UČNA GRADIVA

Smo največji šolski založnik v Sloveniji, ki izdaja učna gradiva za večino predmetov v osnovni in srednji šoli. Vsako leto pripravimo približno deset novih učnih kompletov, zasnovanih na sodobnih didaktičnih pristopih ter obogatenih z multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami – slednjim trenutno namenjamo največ pozornosti, saj želimo poučevanje in učenje povzdigniti na novo raven.

Vsa naša gradiva so dostopna v knjigarnah po Sloveniji in v spletni trgovini knjigarna.com.

Knjigarna.com

DIGITALNA PODPORA UČENJU

Obsežen izbor raznolikih tiskanih učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo bogati didaktično in tehnološko dovršena digitalna podpora, ki je danes nepogrešljiv element učenja in poučevanja. Interaktivne in multimedijske vsebine na www.Lilibi.si, www.Radovednih-pet.si, www.planet.radovednih-pet.siwww.iRokus.si,  www.iRokusPlus.si in www.izzirokus.si povezane z učno vsebino in nalogami v tiskanih učnih gradivih, ustvarjajo novo učno dinamiko in spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja.

Lilibi.si:

 • Dežela Lilibi s poučnimi multimedijskimi in interaktivnimi vsebinami različnih težavnostnih stopenj, ki spodbujajo razvoj mnogih spretnosti, veščin in znanj. Deželo Lilibi bogatijo tudi številni dodatki, ki otrokom širijo obzorje, na primer obsežen sklop za angleščino ter sklopi o zdravi prehrani, verstvih po svetu in varnosti na spletu.
 • e-gradiva serij Lili in Bine ter Lili in Bine: Novi prijatelji
 • vsebine, namenjene učencem, sledijo učnim načrtom in vključujejo vse predmete v prvem triletju osnovne šole

Radovednih-pet.si:

 • bogato interaktivno gradivo v osnovni in/ali napredni obliki (interaktivni samostojni delovni zvezki, učbeniki in berila)
 • osnovni obliki je gradivo vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno s številnimi uporabnimi orodji
 • gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki

Planet Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena medpredmetna usklajenost; to pomeni, da je gradivo za vsak predmet usklajeno z gradivom za vse preostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij, posledica tega pa je lažje učenje.

iRokus.si:

 • bogato interaktivno gradivo v osnovni in/ali napredni obliki (interaktivni samostojni delovni zvezki, učbeniki in berila)
 • osnovni obliki je gradivo vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno s številnimi uporabnimi orodji
 • gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki

iRokusPlus.si:

 • spletni portal ponuja zbirko interaktivnih učnih gradiv za osnovno šolo, ki so na voljo v okviru učnih kompletov iRokus+, Maximal in Slovenščina v oblaku ter zbirk multimedijskih in interaktivnih vsebin za fiziko, kemijo, naravoslovje, geografijo in zgodovino
 • napredna interaktivna gradiva v obliki interaktivnih strani omogočajo nazorno vizualizacijo vsebine z vrhunskimi izobraževalnimi videoposnetki v slovenskem jeziku, didaktičnimi animacijami, simulacijami in interaktivnimi nalogami

Portal IzziRokus, ki je namenjen tako učencem kot tudi učiteljem za redno uporabo v razredu, ponuja interaktivna učna gradiva za več predmetov, ki besedilo obsežno dopolnjujejo in nadgrajujejo s kratkimi izobraževalnimi filmi, animacijami ter kratkočasnimi interaktivnimi nalogami več vrst. Prinaša tudi številne dodatne funkcionalnosti, kot so možnost predvajanja avdioposnetkov besedil, dodajanje beležk in sprotno spremljanje napredka ter dodatne funkcionalnosti za učence s posebnimi učnimi potrebami (npr. pomoč za dislektike, menjava barvnega ozadja, pisave, velikost črk itd.).

DODATNA GRADIVA ZA PODPORO UČENJU

Naš program vsako leto dopolnjujemo z zbirkami dodatnih gradiv za osnovnošolce in srednješolce. Z vadnicami Znam več, Znam za več, iZnam za več, Čist simpl, Matura in Avantura matura želimo ponuditi učencem in dijakom dodatne vaje za izboljšanje in utrjevanje znanja, ki jim omogočajo doseganje še boljših ocen. Na voljo je tudi obsežna zbirka PONS, ki jo sestavljajo slovarji, jezikovni tečaji in priročniki za tuje jezike, zbirka Plonk pa ponuja priročne preglednice, ki strnjeno povzemajo celotno snov različnih predmetov v osnovni in srednji šoli.

 
Znam več, Znam za več in iZnam za več
Vadnice za osnovnošolce

Zbirke vadnic Znam več, Znam za več in iZnam za več so odlična nadgradnja kateregakoli učnega kompleta v osnovni šoli. Učencem pomagajo pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. S pomočjo jasnih razlag in nazornih zgledov ter številnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj bodo učenci lažje in hitreje usvojili znanje. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s točkovanimi testi, vključenimi v vsako izdajo.
Vadnice iZnam za več so na voljo tudi s kodo za dostop do interaktivnih nalog na www.znamzavec.si.

Čist simpl, Avantura matura in Matura
Vadnice za srednješolce

Izdaje Čist simpl pomagajo dijakom do boljšega razumevanja šolske snovi. Z razlagami, vajami, kratkočasnimi nalogami in testi bodo lahko izboljšali svoj učni uspeh in se dobro pripravili na maturo. Zbirki Avantura matura in Matura pa sta namenjeni pripravi na maturo. Vadnice kandidatu omogočajo kakovostnejšo pripravo in boljše rezultate na maturi.

 
Plonk
Preglednice za osnovnošolce in srednješolce

Zbirka Plonk ponuja priročne preglednice, ki strnjeno povzemajo celotno snov različnih predmetov. V njih najdete definicije, formule, pravila z nujnimi razlagami, tabele, konstante in različne pomembne podatke. Preglednice se delijo na izdaje za osnovno in za srednjo šolo.

PONS
Slovarji za osnovnošolce in srednješolce

Zbirko PONS sestavljajo slovarji, jezikovni tečaji in priročniki za tuje jezike; na voljo so v angleškem, nemškem, španskem, francoskem, italijanskem in ruskem jeziku, namenjeni pa so samostojnemu učenju, uporabi v šoli ali pri jezikovnih tečajih (kot dodatno gradivo), poslovni komunikaciji s tujino in lažjemu sporazumevanju na potovanjih. Obiščite www.pons.si, kjer so na voljo tudi brezplačni spletni slovarji.

OSTALE IZDAJE

Poleg učnih gradiv, ki izhajajo v okviru šolskega programa, vsako leto pripravimo nekaj splošnih izdaj, od leta 2006 pa izdajamo tudi ugledno revijo National Geographic Slovenija, ki pokriva širok spekter znanosti in navdušuje z vrhunskimi fotografijami, ki pripovedujejo zgodbe, kot jih je videl objektiv priznanih fotografov z vsega sveta.

 

National Geographic Slovenija

Stopite v svet revije z več kot 130-letno tradicijo – revije za vse, ki se želite učiti, širiti svoja obzorja, odkrivati čudežni svet rastlin in živali, spoznavati daljne in neznane kraje, ljudi in običaje, pa tudi Slovenijo. V reviji gotovo najbolj navdušujejo vrhunske fotografije, ki pripovedujejo zgodbe, kot jih je videl objektiv priznanih fotografov z vsega sveta. Več na www.ngm.si.

Splošne izdaje

Poleg učnih gradiv za večino predmetov v osnovni in srednji šoli vsako leto pripravimo tudi nekaj splošnih izdaj, ki uspešno dopolnjujejo šolski program. Med njimi so tudi izdaje, nagrajene na mednarodni ravni, na kar smo še posebej ponosni.

Splošne izdaje lahko kupite na www.knjigarna.com.

POTREBUJETE POMOČ?

Obiščite spletno stran podpora.rokus-klett.si, kjer najdete odgovore na najpogostejša vprašanja ali pišete našim sodelavcem, ki vam bodo z veseljem odgovorili.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content