Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na vse uporabnike spletnih strani Rokus-Klett.si, Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, IzziRokus, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net, Srednja.net, Modrijan-izobrazevanje.si in Modra-akademija.si. Upravljavca teh spletnih strani in osebnih podatkov, ki se prek njih obdelujejo, sta Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, e-pošta: osebni.podatki@rokus-klett.si, in Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, e-pošta: osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Upravljavca varujeta zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporabljata izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim osebam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si oz. osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si.

I. Katere moje podatke zbirate in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

(1) Obisk spletne strani

Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavca tako zbranih podatkov ne obdelujeta posebej in jih ne povezujeta z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(2) Registracija za uporabo gradiv in uporaba gradiv za učence

Kaj in zakaj: Če boste želeli uporabljati naša e-gradiva, boste morali na naših spletnih straneh izpolniti registracijski obrazec. Za uporabo e-gradiv so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, ime šole, ki jo obiskujete, in razred, ki ga obiskujete. Te podatke potrebujemo zaradi preverjanja upravičenosti dostopa do naših e-gradiv in varovanja naših avtorskih pravic.

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko (oz. telefonsko številko enega od staršev/skrbnika), če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
 • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namen obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 226. člena ZEKom-2), saj ste kupec naših gradiv, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko uporabljamo za namen obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od takrat, ko se odjavite od naših storitev in zahtevate izbris svojega uporabniškega profila.

(3) Registracija za uporabo gradiv in uporaba gradiv za učitelje

Kaj in zakaj: Če boste želeli uporabljati naša e-gradiva, boste morali na naših spletnih straneh izpolniti registracijski obrazec. Za uporabo e-gradiv so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, ime šole, na kateri poučujete, in predmeti, ki jih poučujete. Te podatke potrebujemo zaradi preverjanja upravičenosti dostopa do naših e-gradiv in varovanja naših avtorskih pravic.

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko, če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov in vašo telefonsko številko uporabljamo za namen obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od takrat, ko se odjavite od naših storitev in zahtevate izbris svojega uporabniškega profila.

(4) Prijava na dogodke (seminar/spletno predavanje/delavnica)

Kaj in zakaj: Če se boste želeli udeležiti naših dogodkov, boste morali zaradi organizacije in izvedbe dogodka svojo udeležbo prijaviti in v ta namen na naših spletnih straneh izpolniti registracijski obrazec. Za prijavo na dogodek so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, ime vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer ste zaposleni, in predmeti, ki jih poučujete, če ste zaposleni na šoli. Te podatke potrebujemo zaradi organizacije in izvedbe dogodka.

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Prav tako lahko vnesete svojo telefonsko številko, če želite prejemati naša obvestila/ponudbe/vabila k sodelovanju tudi po telefonu.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o storitvi – da lahko izvedemo dogodek, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov in vašo telefonsko številko uporabljamo za namen obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili do konca šolskega leta, v katerem je bil dogodek izveden, oz. do preklica (v primeru privolitve).

(5) Nakup

Kaj in zakaj: Če boste želeli opraviti nakup licence kot fizična oseba (ne prek šole), boste morali v naročilnico vnesti svoje osebne podatke. Za uspešen nakup so nujno potrebni naslednji podatki: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, naslov, na katerega izstavimo račun, in telefonska številka. Vaše ime, priimek in naslov potrebujemo za izstavitev računa za opravljeno storitev, vaš e-naslov pa za potrditev opravljenega spletnega nakupa in dodelitve licence. Vašo telefonsko številko potrebujemo, da lahko v primeru težav z naročenim gradivom stopimo v stik z vami.

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili tudi za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če ne boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da tega ne dovolite.

Prav tako bomo za namen obveščanja o ponudbah in dogodkih uporabili vašo telefonsko številko, če boste označili, da to dovolite.

Pravne podlage:

 • Izvedba pogodbe o nakupu – da lahko izvedemo pogodbo o nakupu licence, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.
 • Zakon – vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za namen obveščanja o novostih v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (drugi odstavek 226. člena ZEKom-2), saj ste kupec naših gradiv, razen če označite, da sporočil ne želite prejemati.
 • Zakon – Zakon o davku na dodano vrednost določa, da moramo kot davčni zavezanec za opravljeno storitev izdati račun, na katerem morata biti zapisana ime in naslov kupca.
 • Privolitev – če ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vašo telefonsko številko in naslov uporabljamo za namen obveščanja o novostih.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti od nakupa.

(6) Prijava na e-novice

Kaj in zakaj: Pri naročanju na spletne novice obdelujemo vaš e-poštni naslov (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum in čas prijave. Navedene podatke obdelujemo za namen obveščanja o novostih.

Pravna podlaga: Privolitev – ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov uporabljamo za namen obveščanja o novostih, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vam ne bomo pošiljali obvestil na vaš elektronski naslov, niti ga ne bomo shranili ali drugače obdelovali.

Koliko časa: Podatki o vašem e-poštnem naslovu se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo, ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov osebni.podatki@rokus-klett.si oz. osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si.

(7) Spletne ankete

Kaj in zakaj: Ob izpolnjevanju spletne ankete vas bomo zaprosili za naslednje podatke: vaše ime, priimek, ime šole, na kateri poučujete, in predmete, ki jih poučujete, ter za morebitne druge podatke, ki jih potrebujemo zaradi samega namena ankete. Navedene podatke potrebujemo za izvedbo spletne ankete, predvsem z namenom izboljšanja naših gradiv, ter za zagotavljanje dodatne podpore uporabnikom naših gradiv (zagotavljanje dodatnih gradiv itd.).

Če boste v spletno anketo vnesli svoj e-poštni naslov in telefonsko številko, ju bomo uporabili za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Pravna podlaga: Privolitev – s tem ko v spletni anketi izpolnite polja o osebnih podatkih, se šteje, da soglašate, da jih uporabimo za namen spletne ankete. Na to ste ob izpolnjevanju podatkov tudi posebej opozorjeni.

Privolitev je pravna podlaga tudi v primeru, ko označite, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namen obveščanja o novostih ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vaše telefonske številke in e-poštnega naslova ne bomo obdelovali.

Koliko časa: Vaše podatke bomo izbrisali ob koncu šolskega leta, v katerem je bila anketa izvedena. Če boste označili, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namen obveščanja o novostih, bomo ta podatka hranili do preklica.

(8) Obrazec za pogosta vprašanja

Kaj: Ime, priimek, tip uporabnika, uporabniško ime oz. e-poštni naslov, šola.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namen hitrejšega in učinkovitejšega reševanja vašega vprašanja.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv in odpravimo morebitne napake na njej, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.

(9) Prijava napak pri delovanju spletne strani (obrazec za prijavo napak)

Kaj: Uporabniško ime, e-poštni naslov, gradivo, za katero je poslana prijava napake, stran, s katere je poslana prijava napake, verzija brskalnika, verzija operacijskega sistema.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namen reševanja vašega zahtevka za odpravo napak in za ugotavljanje napak v delovanju naše programske opreme.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv in odpravimo morebitne napake na njej, moramo obdelati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.

(10) Prijava napak pri delovanju spletnih strani iRokus in iRokus+ (obrazec za prijavo napak)

Kaj: Ime, priimek, uporabniško ime, e-poštni naslov, aplikacija, pri kateri je prišlo do napake, vsebina aplikacije, URL-naslov, kjer je prišlo do napake.

Zakaj: Navedene podatke potrebujemo za namen reševanja vašega zahtevka za odpravo napak in za ugotavljanje napak v delovanju naše programske opreme.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko izvedemo storitev omogočanja dostopa do e-gradiv in odpravimo morebitne napake na njej, moramo obdelati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.

(11) Prijava na nagradno igro ali natečaj

Kaj in zakaj: Če se boste prijavili na nagradno igro ali natečaj, boste morali izpolniti spletno prijavnico. Za prijavo je nujno treba navesti e-poštni naslov. Ta podatek potrebujemo za obveščanje o statusu vaše prijave. Zmagovalce natečaja oz. nagradne igre bomo zaprosili za dodatne osebne podatke, ki so potrebni za podelitev nagrade in (kadar je to potrebno) za odvedbo dohodnine.

Pravna podlaga: privolitev po 1.(a) točki 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – z izpolnitvijo obrazca se šteje, da ste privolili v obdelavo vašega e-naslova za namene izvedbe nagradne igre oz. natečaja.

Koliko časa: Rok hrambe je razviden iz pogojev posamezne nagradne igre ali natečaja.

II. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas zdržujejo naše spletne strani in zagotavljajo njihovo gostovanje.

III. Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, ki jo upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA, in sicer izključno za namen obveščanja po e-pošti.

IV. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete?

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov; posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na osebni.podatki@rokus-klett.si ali osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali nam pišete na Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana oz. Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.