Zbirka PONS

PONS

Zbirko PONS sestavljajo slovarji, jezikovni tečaji in priročniki za tuje jezike, ki so večinoma na voljo v angleškem, nemškem, španskem, francoskem, italijanskem, ruskem in slovenskem jeziku ter so namenjeni:

  • samostojnemu učenju,
  • kot dodatno gradivo v šoli ali pri jezikovnih tečajih,
  • poslovni komunikaciji s tujino,
  • lažjemu sporazumevanju na potovanjih.

Obiščite www.pons.si kjer so na voljo vse izdaje PONS in brezplačni spletni slovarji.