Seminarji

težka naloga

Vsako leto za profesorje organiziramo različne seminarje, simpozije in druge dogodke. Na njih avtorji in ugledni domači in tuji strokovnjaki predstavijo nove didaktične pristope, obravnavajo težavne teme, povezane s poukom, pa tudi predstavijo nove izdaje.
Več o aktualnih dogodkih lahko preberete na www.devetletka.net in www.srednja.net, kjer se lahko nanje tudi prijavite.

Kontakt
Teja Jesenko
vodja izobraževanj učiteljev

Telefon: 01 513 46 53
E-pošta: tfnjobskjAsplvt.lmfuu/tj

9letka srednja.net