Gradiva za poučevanje slovenščine na najvišji ravni

Založba Rokus Klett v tem letu zaznamuje 25 let od začetka razvoja svojih prvih učnih gradiv za slovenščino.

Vabljeni k prebiranju članka: https://www.si21.com/Svet/gradiva-za-poucevanje-slovenscine-na-najvisji-ravni/