Družbeno odgovorni

družbena odgovornost

Družbena odgovornost ima pomemben položaj v dejavnosti Založbe Rokus Klett in je del našega vsakdanjika. Kot organizator, soorganizator ali udeleženec sodelujemo v številnih projektih z različnih področij, med drugim v izobraževanju, ekologiji, kulturi in zdravstvu.

Akcija z Rotary clubom Ljubljana »Stopimo skupaj za naše šolarje«
V vseslovenski akciji »Stopimo skupaj za naše šolarje« je Založba Rokus Klett donirala delovne zvezke v skupni vrednosti 13.496,30 EUR osmim slovenskim osnovnim šolam z največ ogroženimi otroki, ki jih je izbrala Skupnost centrov za socialno delo (CSD) Slovenije.

Čez eno leto na vaši šoli?
Založba Rokus Klett niso le učbeniki in delovni zvezki, ampak smo predvsem ljudje – strokovni, kreativni, odzivni in s posluhom za druge. Tako sodelujemo v projektu prostovoljstva »Vračamo družbi« v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice in Slovenske filantropije. V timskem duhu tako pomagamo pri urejanju šol in njihove okolice. TUKAJ si lahko pogledate, kako takšen projekt poteka.

Fundacija Rok je prvem letu delovanja pomagala 20 nadarjenim šoloobveznim slovenskim otrokom, ki jim življenske razmere onemogočajo razvoj talentov na področjih znanosti, športa, kulture ter vzgoje in izobraževanja.  K sodelovanju vabimo vse šolske delavce, da do konca šolskega leta pošljete prijavnice za donacije v naslednjem šolskem letu.

Brezplačna učna gradiva za otroke iz večjih družin
V sodelovanju s Slovensko Karitas od leta 2005 vsako leto podarjamo delovne zvezke šoloobveznim otrokom iz večjih družin. Akcija se je začela prav na pobudo naše založbe, v naslednjih letih pa so nam sledili še štirje šolski založniki. V zadnjih letih se vrednost podarjenih gradiv giblje med petnajst in dvajset tisoč evri na leto.

Ekološki učbeniški kompleti
Učbeniki in delovni zvezki Založbe Rokus Klett so od leta 2009 natisnjeni na ekološko certificiranem papirju. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Tako vsako leto posredno obnavljamo gozdne površine.

Učbeniki za otroke s posebnimi potrebami
Leta 2010 smo sprejeli odločitev o razvoju prilagojenih učbenikov za otroke s posebnimi potrebami. V sodelovanju s številnimi strokovnjaki in učitelji praktiki obstoječe učbenike prilagajamo po vsebinski in oblikovni plati ter jih opremljamo z avdioposnetki. Prilagojeni učbeniki so v pomoč zlasti učencem z motnjo branja, kot je npr. disleksija, in učencem z okvarami vida in sluha. Zahtevni razvoj financiramo iz posebnega sklada (Vsi smo posebni), v katerega se steka del sredstev od prodaje delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov založbe.

Dobrodelne dražbe
Od leta 2005 vsako jesen prirejamo dobrodelno dražbo najboljših fotografij, ki nastanejo v fotografskih natečajih revij National Geographic Slovenija in National Geographic Junior.
V preteklih letih smo zbrana sredstva v celoti poklonili Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, ljubljanski porodnišnici za nakup ultrazvočne naprave za nosečnice in računalniško podprtega kardiotokografa ter Zvezi prijateljev mladine za projekt brezplačne učne pomoči za osnovnošolce in dijake.

Hop na Grad
Hop na Grad je dobrodelni tekaški dogodek, katerega glavni donator in soorganizator je naša Založba Rokus Klett. Ves denar, ki smo ga in ga bomo zbrali s startninami in dobrodelnimi prispevki, bomo podarili Ustanovi za novo Pediatrično kliniko. Z dogodkom tudi spodbujamo zdrav način življenja in povezujemo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Več si lahko preberete TUKAJ.

Družbeno odgovornih projektov je seveda še veliko več. Mednje sodijo različni kvizi, natečaji in posebne publikacije, s katerimi poskušamo privzgojiti otrokom pozitiven odnos do okolja, donacije za projekte, ki potekajo na ravni posameznih šol, pa tudi manjši in večji projekti, ki so organizirani na pobudo ustanov, kot sta npr. UNICEF in Rdeči noski.