Vizija

Učenje

Založba Rokus Klett, največji založnik učbenikov in dodatnih učnih gradiv v Sloveniji, bo z vključitvijo sodobne tehnologije v izobraževanje v petih letih postala tudi vodilni ponudnik interaktivnih učnih gradiv v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Naša strategija temelji na znanju, ustvarjalnosti in zadovoljstvu vseh: učencev, učiteljev, staršev in naših zaposlenih. S svojimi projekti spodbujamo k družbeno odgovornim dejanjem.