Zaposlitev

zaposlitev

V Založbi Rokus Klett vsako leto razpišemo nekaj novih delovnih mest za redno zaposlitev. Razpise objavljamo v dnevnem časopisju, na spletnih portalih za iskalce zaposlitve in na naših spletnih straneh. Zaposlenim poleg kreativnega, dinamičnega in zanimivega dela nudimo nadpovprečni dohodek, možnost napredovanja in dodatnega izobraževanja.

Za priložnostna dela (kuvertiranje, administracija, pomoč v skladišču) potrebujemo študentsko pomoč vse leto. Poleti pa potrebujemo študentsko pomoč v prodaji, skladišču in pri dostavi. Študentom, ki so se posebno izkazali, smo kot priznanje za dobro opravljeno delo ponudili možnost redne zaposlitve.

Menite, da bi lahko s svojimi idejami, znanjem in izkušnjami prispevali k uspehu in razvoju naše založbe? Pošljite svojo prošnjo za zaposlitev z življenjepisom na {bqptmjuwfAsplvt.lmfuu/tj. Ko se pokažejo konkretne potrebe, vas bomo povabili na razgovor.