Zaposlitev

zaposlitev

V Založbi Rokus Klett vsako leto razpišemo nekaj novih delovnih mest za redno zaposlitev. Razpise objavljamo v dnevnem časopisju, na spletnih portalih za iskalce zaposlitve in na naših spletnih straneh. Zaposlenim poleg kreativnega, dinamičnega in zanimivega dela nudimo nadpovprečni dohodek, možnost napredovanja in dodatnega izobraževanja.

Menite, da bi lahko s svojimi idejami, znanjem in izkušnjami prispevali k uspehu in razvoju naše založbe? Pošljite svojo prošnjo za zaposlitev z življenjepisom na {bqptmjuwfAsplvt.lmfuu/tj. Ko se pokažejo konkretne potrebe, vas bomo povabili na razgovor.