OECD KONFERENCA: »Na poti k učinkovitemu in pravičnemu ekosistemu digitalnega izobraževanja«

Digital Education Outlook 2023
12. in 14. december 2023

Te dni je pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) potekala konferenca Na poti k učinkovitemu in pravičnemu ekosistemu digitalnega izobraževanja (ang. Towards an effective and equitable digital education ecosystem).

Konferenca je potekala na spletu, naslovila pa je mnoga vprašanja digitalne transformacije, ki so pomembna za posameznike in za družbo kot celoto. Direktorica založb Rokus Klett in Modrijan izobraževanje, Maruša Dejak, je na konferenci na panelu Collaborating with Edtech companies: the ways forward predstavila slovenski pogled na sodelovanje vlade z založniki na področju izobraževalne tehnologije ter spodbudila k razmisleku o možnih poteh naprej.

»Idealen digitalni ekosistem je poleg zagotavljanja infrastrukture, platform, izobraženih učiteljev in digitalnih vsebin pomemben za sodelovanje zasebnih EdTech ponudnikov in MVI. Kot zasebni ponudniki EdTech namreč delujemo na konkurenčnem trgu, ki nas sili v razvoj najboljših digitalnih materialov, kar je ključnega pomena za prihodnost vsake države.«
(Maruša Dejak, Založba Rokus Klett)

Pri OECD so zapisali, da je industrija izobraževalne tehnologije (Edtech) ključna za digitalno preobrazbo, saj ima kompetence za razvoj in trženje novih digitalnih orodij. Zato je izredno pomembno, da vlade in javni organi sodelujejo z njimi, da bi dosegli pomembne cilje, kot je interoperabilnost med rešitvami Edtech, in zagotovili učinkovitost izobraževalnih orodij in virov.

Konferenca Digital Education Outlook 2023 je prvič ponudila vpogled v to, kako države OECD in partnerska gospodarstva obvladujejo digitalni prehod in v kolikšni meri so pripravljene na digitalno preobrazbo. Slednja namreč zahteva temeljito spremembo v nekaterih izobraževalnih procesih. S ciljem, da bi postali učinkovitejši, tehnologijo vključujemo ne le kot orodje, temveč kot način za preoblikovanje metodologij poučevanja, učnih procesov in izobraževalnega ekosistema na splošno. Trenutno vključevanje tehnologije v izobraževanje pogosto posnema tradicionalne metode, namesto da bi izumilo nove. Glavna prednost digitalne preobrazbe je personalizacija izobraževanja, tako v smislu učenja kot podpore študentom.

Več o konferenci preberite na: https://www.oecd-events.org/digital-education-outlook-2023

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content