Osnovnim in srednjim šolam odprt dostop do vseh e-gradiv

Sporočamo, da je včeraj, 12. marca 2020, Založba Rokus Klett omogočila celodnevni dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom v osnovnih in srednjih šolah, ne glede na to, gradivo katere založbe šole uporabljajo. Enako bo v prihodnjem tednu storila tudi založba Modrijan izobraževanje.

Glede na to, da se v ponedeljek, 16. marca 2020, v skladu z uredbo ministrstva za zdravje in ministrstva za šolstvo zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove in se bo pouk marsikje preselil v spletne učilnice, bo tako učiteljem oz. profesorjem olajšano učenje oz. poučevanje na daljavo. Poleg odprtega dostopa do vseh elektronskih učbenikov, delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov bo na voljo tudi dostop do vseh Rokusovih interaktivnih vadnic z vajami za ponavljanje in utrjevanje znanja.

Maruša Dejak
glavna direktorica
Založba Rokus Klett

Matic Jurkošek
glavni direktor
Modrijan izobraževanje

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content