1. Organizator natečaja

Organizator nagradnega natečaja MatX 2022/23 je Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZRK).

 1. Namen natečaja

Namen natečaja je širjenje dobrih praks pri poučevanju matematike in tako spodbujati različne pristope h kvalitetnemu poučevanju matematike.

 1. Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko učitelji, ki v šolskem letu 2022/2023 poučujejo matematiko od 6. do 9. razreda na katerikoli osnovni šoli v Republiki Sloveniji.

 1. Natečaj

Učitelje, ki posamezno učno enoto v razredu izvajate na nekoliko nekonvencionalni način (uporabljate multimedijske vsebine, vključujete medpredmetno povezovanje, se poslužujete dramaturških prijemov, vodite ročno aktivne dejavnosti, ponujate priložnost za umetniško izražanje, le moderirate pouk …), vabimo, da ta pristop predstavite širši javnosti. Svojo učno prakso na kratko predstavite in razložite v krajšem pisnem sestavku (do 1000 znakov). Po želji lahko predloži tudi multimedijsko vsebino. Finalisti natečaja bodo nato povabljeni, da pripravijo podrobnejšo predstavitev (do 10 min) in z njo nastopijo na govorniškem dogodku MatX: Delimo dobre prakse.

 1. Prijava na natečaj

Prijavo za sodelovanje na natečaju MatX je treba izpolniti prek spletnega obrazca do 13. novembra 2022. Prijavite se lahko kot posameznik. V obrazec je treba vnesti ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, naziv in naslov šole ter oddati krajši pisni sestavek z morebitno multimedijsko vsebino, kjer je na kratko predstavljena učna praksa. V primeru podelitve nagrade bomo stopili v stik z vami za predložitev zakonsko potrebnih podatkov.

 1. Oddaja izdelkov

V izbor za nagrade bodo uvrščeni prispevki posameznih učiteljev, katerih popolne prijave s sestavki bo organizator prek spletnega obrazca prejel najkasneje do 31. oktobra 2022.

Posnetke pošljite po elektronski pošti. Če velikost pošiljke presega 25 MB, nam jo posredujte prek povezave Wetransfer.

 1. Izbor nagrajenih izdelkov

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki ZRK in zunanji strokovni sodelavci, bo med prispelimi deli naredila ožji izbor najboljših prispevkov oz. učnih praks. Ti bodo povabljeni, da svoje učne prakse predstavijo tudi v živo na spletnem govorniškem dogodku MatX: Delimo dobre prakse. Finalisti bodo znani v decembru 2022 in bodo objavljeni na spletni strani ZRK in na profilih ZRK na družbenih omrežjih.

 1. Nagrade

Finalisti nagradnega natečaja MatX prejmejo:

 • 1-letni brezplačen učiteljski dostop do naših e-gradiv za razrede, v katerih poučujejo,
 • brezplačno udeležbo na spletnem predavanju Boštjana Romiha (15. 3. ob 18. uri) z naslovom »Vedno zanimiv in jasen nastop«, ki ga organizira Modra akademija,
 • plačilo 100 € neto za predavanje na govorniškem dogodku,
 • produkcijsko podporo založbe pri pripravi na govorniški dogodek.
 1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Finalisti bodo o nagradah, pogojih, načinu prevzema nagrad in nadaljnjem sodelovanju obveščeni po elektronski pošti (na e-naslov, ki so ga vnesli ob prijavi).

 1. Objava izdelkov in avtorske pravice

Avtorji izdelkov jamčijo, da je posamezen izdelek njihovo avtorsko delo in da lahko z njim prosto razpolagajo. Če bi se po koncu natečaja (ali med njegovim potekom) izkazalo, da avtorji niso imetniki avtorskih pravic oz. da z njimi ne morejo prosto razpolagati, je sodelujoči odgovoren za vso škodo, ki jo bo zaradi tega imel organizator natečaja.

Prijavitelji izdelkov in avtorji se s prijavo izdelka strinjajo, da je izdelek objavljen na spletnih straneh ZRK in profilih založbe na družbenih omrežjih ter da je lahko objavljen tudi v morebitne promocijske namene.

Najboljše izdelke lahko organizator objavi na spletnih straneh ZRK in profilih založbe na družbenih omrežjih. Če bo ZRK izdelek želel uporabljati, bo avtorju v podpis posredoval sporazum o prenosu materialnih avtorskih pravic.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content