Založba Rokus Klett
Stegne 9b, Ljubljana

na osnovi Pravilnika o tekmovanju Znam več z Lili in Binetom izdaja

Razpis za tekmovanje Znam več z Lili in Binetom v šolskem letu 2022/2023.

Splošne informacije

Ko stopamo v novo desetletje organizacije tekmovanja, stopamo tudi v novo ero, ki s sabo prinaša nov nivo in novo podobo tekmovanja. S šolskim letom 2022/23 je tekmovanje Znam več z Lili in Binetom iz šolskega tekmovanja preraslo v državno tekmovanje, kar pomeni, da bo potekalo v dveh stopnjah. Tekmovalci se bodo tako pomerili na šolski in na državni ravni. Šolska raven bo potekala po že ustaljenih tirih v domeni vsake šole posebej in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju, ki bo potekalo v organizaciji založbe. Skladno s tem je pri organizaciji tekmovanja prišlo do nekaterih sprememb, ki so podrobno predstavljene v pravilniku, povzetek pa je predstavljen spodaj.

Prijave na tekmovanje

Vsi učitelji, ki bi radi sodelovali na tekmovanju kot mentorji, ste vabljeni, da oddate prijavo za mentorstvo na tej povezavi. Prijave za mentorstvo zbiramo do 30. 10. 2022.

K sodelovanju na tekmovanju so povabljeni vsi učenci prve triade slovenskih osnovnih šol. Na tekmovanje jih v njihovem imenu prijavi mentor tekmovanja.

Prijava učencev na tekmovanje poteka v dveh delih – elektronsko in fizično.

  1. del

Mentorji izpolnite obrazec na tej povezavi, kjer vpišete svoje podatke in podatke svojih učencev, ki bodo sodelovali na tekmovanju. K prijavi je treba priložiti tudi izpolnjen obrazec, s katerim izjavljate, da ste za potrebe sodelovanja pridobili vsa potrebna soglasja staršev. Obrazec za starše lahko prenesete tukaj, izjavo za mentorje pa tukaj.

Pomembno je, da ste pri prijavi natančni in da pred oddajo popravite morebitne tipkarske napake, saj lahko povzročajo težave pri nadaljnji prijavi, kasnejše spremembe pa niso možne!

Opazili boste, da je za razliko od prejšnjih let treba navesti tudi podatke o tekmovalcih (ime, priimek). Te potrebujemo za potrebe beleženja dosežkov tekmovalcev in organizacije državnega tekmovanja.

  1. del

Po oddani prijavi boste na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavnici, prejeli svojo izpolnjeno prijavnico v obliki PDF-dokumenta. Prejeti PDF-dokument nato natisnite in ga skupaj z zbranimi kupončki iz vadnic pošljite na naš naslov (Založba Rokus Klett, Stegne 9b, 1000 Ljubljana) s pripisom Tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Število zbranih kupončkov se mora ujemati s številom prijavljenih učencev.

Redno bomo posodabljali seznam sodelujočih na spletni strani tekmovanja, in ko boste tam zagledali imena svojih učencev, je vaša prijava potrjena in zaključena.

Prijava tekmovalcev na tekmovanje je možna do 31. 12. 2022 do polnoči. Po tem datumu naknadne prijave niso več možne.

Priznanja

Z dvostopenjskim konceptom tekmovanja se spreminja tudi sistem podeljevanja priznanj. Tekmovalci se sedaj potegujejo za bronasta, srebrna in zlata priznanja, ki se podeljujejo glede na njihovo uspešnost na tekmovanju.

Skladno s tem lahko mentorji prejmete 2 točki pri napredovanju v nazive, odvisno od uspešnosti vašega razreda. Več o pogojih si lahko preberete tukaj.

Vsem mentorjem bomo, kot do sedaj, v zahvalo za sodelovanje pri projektu poslali manjšo praktično pozornost in potrdilo o sodelovanju, ki ga lahko predložite vlogi za napredovanje v nazive. Mentorji, ki bodo pomagali in sodelovali pri izvedbi državnega tekmovanja, bodo za opravljeno delo prejeli honorar, povrnjene pa bodo dobili tudi potne stroške.

Priprava na tekmovanje

Priprave na šolsko tekmovanje na posamezni šoli izvedejo mentorji tekmovanja Znam več z Lili in Binetom na posameznih šolah.

Gradivo za pripravo na medpredmetno šolsko tekmovanje so vadnice z dodatnimi vajami:

  • za prvošolce: Znam več – Lili in Bine 1,
  • za drugošolce: Znam več – Lili in Bine 2,
  • za tretješolce: Znam več – Lili in Bine 3.

Gradivo za pripravo na matematično šolsko tekmovanje so vadnice z dodatnimi vajami:

  • za prvošolce: Računam z Lili in Binetom 1,
  • za drugošolce: Računam z Lili in Binetom 2,
  • za tretješolce: Računam z Lili in Binetom 3.

Za tekmovalce velja – kot že prejšnja leta – akcijska cena vadnic, in sicer 6,90 € ter brezplačna poštnina. Naročilo lahko oddate na www.knjigarna.com, tako da pred zaključkom nakupa vnesete kodo za popust: TEKMOVALEC ali izpolnite spletno naročilnico na tej povezavi.

Priprave na državno tekmovanje prav tako izvedejo mentorji tekmovanja na posameznih šolah, v kolikor je to potrebno. Gradivo za priprave na državni nivo matematičnega in medpredmetnega tekmovanja so tekmovalne pole preteklih let, ki bodo dostopne na spletni strani tekmovanja.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022/2023 potekala:

Stopnja Vrsta Datum in čas pričetka
šolsko tekmovanje medpredmetno tekmovanje torek, 14. marec 2023
šolsko tekmovanje matematično tekmovanje sreda, 15. marec 2023
državno tekmovanje medpredmetno tekmovanje sreda, 10. maj 2023
državno tekmovanje matematično tekmovanje četrtek, 11. maj 2023

Izvedba tekmovanja

Šolsko tekmovanje izvedejo mentorji tekmovanja po posameznih šolah in poteka po celotni Sloveniji na isti dan.

Državno tekmovanje izvede organizator s pomočjo mentorjev na OŠ Kašelj v Ljubljani na zgoraj navedene datume. Časovni razpored za posamezne tekmovalne skupine bo objavljen naknadno na spletni strani tekmovanja.

Rezultati

Na šolskem tekmovanju mentor ovrednoti tekmovalne pole tekmovalcev in rezultate sporoči organizatorju najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju oz. do 18. 3. 2023.

Komisija lahko po potrebi ponovno pregleda izdelke nekaterih tekmovalcev na šolskem tekmovanju. Če člani komisije ugotovijo, da se mentor šolskega tekmovanja ni držal pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov s te šole ne upoštevajo pri izboru udeležencev državnega tekmovanja.

Rezultati šolskega tekmovanja oz. seznam tekmovalcev, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, bo objavljen najkasneje 31. 3. 2022.

Na državnem tekmovanju tekmovalne pole ovrednotijo sodelujoči mentorji in nadzorne osebe.

Uradni rezultati in seznam dobitnikov zlatih priznanj bodo objavljeni najkasneje 5 dni po izvedenem tekmovanju oz. do 16. 5. 2023.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content