Založba Rokus Klett je za zbirko vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko od 6. do 9. razreda na digitalni platformi IzziRokus prejela plaketo in prestižno medaljo Comenius-EduMedia za najboljše gradivo v svoji kategoriji. Žirija je nagrado predala Založbi Rokus Klett na slavnostni podelitvi 23. junija v Berlinu. Nemško združenje GPI (Gesellschaft für Pädagogik und Information) za pedagogiko in informatiko je prepoznalo visoko kakovost vsebinskega, metodično-didaktičnega, tehničnega in digitalnega vidika zbirke vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko IzziRokus 6–9, ki pomaga učencem doseči boljše razumevanje šolske snovi in lažje ter hitrejše učenje.

Nemško združenje GPI za pedagogiko in informatiko že od leta 1995 podeljuje priznanja Comenius-EduMedia, ki potrjujejo kakovost digitalnih izobraževalnih izdelkov, kot so izobraževalni portali, sistemi za upravljanje učenja (LMS), tečaji, pedagoške interaktivne igre in igričarsko oblikovane vsebine.

Prejeta plaketa predstavlja mednarodno potrditev in prepoznano kakovost zbirke vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko IzziRokus 6–9. Poleg plakete je omenjena zbirka interaktivnih učnih gradiv prejela tudi medaljo Comenius-EduMedia, ki predstavlja najvišje priznanje nemškega združenja za Založbo Rokus Klett.

»Zelo ponosni smo na prejeto plaketo, saj je le-ta priznanje in potrditev našega intenzivnega, inovativnega ter naprednega dela, na katerega prisegamo že 30 let. Digitalna platforma IzziRokus je rezultat intenzivnega razvoja Rokusove ekipe v času korone in je luč sveta ugledala na začetku pravkar zaključenega šolskega leta (2021/22). Dodala bi še, da so nagrajena interaktivna gradiva razvita na osnovi ene izmed največjih Rokusovih učbeniških uspešnic, Skrivnosti števil in oblik, kar je tudi svojevrstno priznanje avtorski in uredniški ekipi.«
Maruša Dejak, glavna direktorica založb Rokus Klett in Modrijan izobraževanje

Lažje učenje z upoštevanjem učnega tipa učenca
Interaktivno digitalno platformo IzziRokus z najnovejšo zbirko vrhunskih interaktivnih gradiv za matematiko od 6. do 9. razreda odlikujejo odlični didaktični pristopi in prilagojenost vsebin različnim učnim stilom učencev. Interaktivna gradiva IzziRokus namreč temeljijo na različnih učnih tehnikah in so prilagojena različnim učnim tipom in specifičnim potrebam vsakega učenca posebej. Vsebujejo slušne posnetke teorije, videoposnetke s prikazi ter druge multimedijske vsebine za boljšo ponazoritev učne snovi. K vsaki učni enoti so dodane interaktivne naloge, ki ob reševanju uporabniku ponujajo takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti reševanja. Tako omogočajo boljše razumevanje šolske snovi, lažje in hitrejše učenje, učiteljem pa lajšajo spremljanje napredka posameznega učenca ter tudi razumevanje njegovega učnega procesa.

Orodja za učence s posebnimi potrebami
Zbirke gradiv vsebujejo številna orodja in lastnosti, ki podpirajo delo učitelja in učence pri učenju – tudi učence s posebnimi potrebami ter učence s specifičnimi učnimi težavami. Posamezniku omogočajo menjanje zapisa črk v samo velike tiskane črke, menjanje v pisavo za osebe z disleksijo, menjanje prikaza v temni način in povečevanje velikosti pisave. V brskalniku Chrome na celotni publikaciji delujejo tudi Google orodja za prevajanje celotne vsebine v drug jezik, kar je odlična prilagoditev za učence tujce (v zadnjem času še posebej za učence iz Ukrajine, ki so v Sloveniji integrirani v slovenske javne šole).

Podpora učitelju
Učitelj ima vedno (na celotni platformi) na voljo osnovna orodja za rabo pri pouku (prilagoditve v velikosti teksta, pisanje z različnimi pisavami, markiranje teksta ali druge vsebine, ustvarjanje tabelske slike na prazni barvni podlagi ali v izbranem črtovju ali mreži ter posebna orodja, kot so prezentacijske oblike učne snovi za predvajanje vsebine v učilnici ter spremljanje napredka učencev: v razdelku moj razred lahko kreira svoj razred in s pomočjo LMS (Learning Management System) spremlja uspešnost reševanja nalog pri posameznem učencu svojega razreda).

Celotna platforma deluje na različnih velikostih ekranov, uporabna je tudi na mobilnih napravah, deluje pa celo brez stalne internetne povezave.

Več o digitalni platformi in zbirki interaktivnih gradiv za matematiko 6–9 si lahko ogledate na izziRokus.si in v predstavitvenem posnetku platforme TUKAJ.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content