Jezikovni center Klett

KAKO SODELUJEM V NAGRADNI IGRI?

Vabimo vas, da izpolnite spletni obrazec in nam v njem zaupate odgovor na zastavljeno vprašanje. Za sodelovanje potrebujemo tudi vaše osebne podatke.

Nagradna igra poteka od 27. septembra do 1. oktobra 2021. Vsi, ki boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje, boste na domači naslov prejeli praktično peresnico.

Pravila nagradne igre

OSNOVNA DOLOČILA

  1. Namen nagradne igre v organizaciji Založbe Rokus Klett (v nadaljevanju organizator) je, da so učitelji prek nagradne igre nagrajeni za pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.
  2. Nagradna igra poteka od 27. septembra do 1. oktobra 2021 in je učiteljem posredovana prek e-pošte.
  3. Za prijavo k sodelovanju v nagradni igri se šteje izpolnjen spletni obrazec, v katerem se navede odgovor na vprašanje.
  4. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim izpolnjenim in oddanim spletnim obrazcem.
  5. S prijavo udeleženec dovoljuje, da Založba Rokus Klett, d. o. o., njegove osebne podatke obdeluje za namen izvedbe nagradne igre in jih v ta namen hrani še en mesec po izvedbi nagradne igre, če zakon ne določa drugače. Organizator bo nagrajence o prejemu nagrade obvestil po elektronski pošti do 8. oktobra 2021. Organizator bo za namene odvajanja dohodnine od nagrajencev pred podelitvijo nagrade pridobil podatke o njihovih naslovih stalnega bivališča in davčni številki. Brez prejema teh podatkov podelitev nagrade ni mogoča.

NAGRADE

Vsi udeleženci, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje, prejmejo praktično peresnico v vrednosti 10 EUR. Denarno nadomestilo za nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem poslal po pošti na domači naslov.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti, ali v nagradni sklad doda dodatne nagrade. Organizator bo vsako morebitno spremembo in tudi obvestilo o zaključku nagradne igre objavil na spletni strani www.rokus-klett.si/jezikovni-center-klett/nagrada, tako da se bodo udeleženci lahko seznanili s spremembami.
Za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila veljajo od 27. 9. 2021.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content