Novo priznanje za knjigo Potice iz Slovenije

Avtor se prav gotovo razveseli vsakega priznanja za knjigo. To je še toliko bolj pomembno za izvirna slovenska dela s področja t.i. stvarne literature, s katerimi smo vse premalo prisotni v Evropi in svetu. Od tod tudi eden od vzrokov za našo slabo prepoznavnost. Zato menim, da bo potrebno v prihodnje postaviti nek sistem, ki bo omogočal tudi prevajanje nekaterih del v druge jezike. – Prof. dr. Janez Bogataj

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.