Obvestilo o omejitvi odgovornosti

E-pošta Založbe Rokus Klett, d. o. o.
To sporočilo, z vsemi pripetimi dokumenti vred, je namenjeno izključno naslovniku sporočila, njegova vsebina pa je lahko zaupne narave in je varovana kot poslovna skrivnost, osebni podatek ali avtorsko delo. Nepooblaščeno pošiljanje, spreminjanje, razkrivanje vsebine ali drugačno uporabljanje tega sporočila ali informacij je nezakonito in ima lahko za posledico kazensko ali civilno odgovornost. Če prejmete sporočilo po pomoti ali zaradi kakšne druge napake, ga, prosimo, takoj izbrišite iz sistema in obvestite pošiljatelja. Založba Rokus Klett ne jamči za varno pošiljanje sporočila in ne sprejema nikakršne odgovornosti za napake v njegovi vsebini, ki nastanejo kot posledica pošiljanja sporočila ali posega tretje osebe. Vsebina tega sporočila, z vsemi pripetimi dokumenti vred, izraža stališča avtorja oz. avtorjev in ne nujno tudi Založbe Rokus Klett.

Legal disclaimer

Založba Rokus Klett’s email
This message, including all attached documents, is intended exclusively for the addressee and the data contained therein may be confidential and may be protected as a business secret, personal data or authored work. Any unauthorized dissemination, alteration, disclosure or any other use of the content is illegal and may result in legal liability. If you receive the message in error, please remove it from the system immediately and notify the sender. Založba Rokus Klett does by no means accept any liability for errors in content that are caused by transmission of the message or interference by a third party.The content of this message, including all attached documents, expresses the point of view of the author and not necessarily the view of Založba Rokus Klett.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content