Svetovni dan Downovega sindroma – 21. marec 2021

Založba Rokus Klett je v sodelovanju z Društvom Downov sindrom Slovenija ob svetovnem dnevu Downovega sindroma izdala že tretjo publikacijo, s katero želi prispevati k ozaveščanju o Downovem sindromu.

V knjižici z naslovom Kako živim in kaj si želim? so objavljena literarna in likovna dela, ki so bila izbrana na istoimenskem ustvarjalnem natečaju.

Knjižica je natisnjena v nakladi 1500 izvodov. Brezplačni izvodi knjižice so bili poslani na vse slovenske osnovne, srednje in posebne šole, vrtce in knjižnice. Založba Rokus Klett in Društvo Downov sindrom Slovenija želita, da knjižica doseže čim več otrok, mladostnikov in odraslih, saj bo zagotovo prispevala k lažjemu in učinkovitejšemu vključevanju oseb z Downovim sindromom v slovensko družbo.

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content