Začetek projekta za digitalno izobraževanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju Digitrajni učitelj

Aprila 2022 je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sprejelo Akcijski načrt digitalnega izobraževanja 2021–2027 (ANDI). Ta načrt opredeljuje ključne ukrepe in področja za razvoj digitalnega izobraževanja v Sloveniji. Njegova vizija je ustvariti močno in učinkovito digitalno izobraževalno okolje, ki bo posameznike pripravilo na življenje in delovanje v digitalni in zeleni družbi, kar bo Slovenijo postavilo ob bok najnaprednejšim državam na svetu.

Kot del tega prizadevanja je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje novembra 2022 objavilo javni razpis za krepitev digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V okviru javnega razpisa je Založba Rokus Klett s konzorcijskimi partnerji prijavila projekt Digitrajni učitelj, ki je bil na razpisu izbran. Projekt sofinancirata Republika Slovenija v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija v okviru inštrumenta NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost. Skupna višina razpoložljivih sredstev je do 17.576.000,00 evra z vključenim DDV, od tega največ do 16.900.000,00 evra evropskih sredstev.

Projekt bo osredotočen na razvoj ključnih kompetenc, ki so bistvene za prihodnost posameznikov in družbe glede na hitro napredovanje področij digitalizacije in trajnosti. S temeljitim razvijanjem teh kompetenc bo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju omogočeno, da se bolje znajdejo v nenehno spreminjajočem se okolju, spodbujajo pozitivne spremembe ter prispevajo k bolj trajnostni in pravični prihodnosti.

V naslednjih treh letih se bodo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, vključno z vrtci in izobraževanjem odraslih, podali na izobraževalno pot, ki jih bo pripravila na digitalno dobo. Projekt, ki je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost, ima jasen cilj – usposobiti najmanj 20.000 učiteljev za učinkovito uporabo tehnologije v učnem procesu. Namen teh usposabljanj je zagotoviti, da bodo učitelji znali pravilno in smotrno vključevati tehnologijo v učni proces, kar bo pripomoglo k izboljšanju kakovosti poučevanja in vzgoje v digitalni dobi.